รายการบล็อก

Custom Search
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การสรรหาบุคลากร

การสรรหาบุคลากร (อังกฤษrecruitment) หมายถึง กระบวนการดึงดูด คัดกรอง เลือกและรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ารับงาน
กระบวนการสรรหาบุคลากรมีขั้นตอนดังนี้
  1. วิเคราะห์งานและพัฒนาข้อกำหนดบุคคล
  2. มองหาผู้สมัครงานผ่านเครือข่ายสังคม โฆษณาหรือวิธีการค้นหาอื่น
  3. จับคู่ผู้สมัครงานกับข้อกำหนดงานและคัดกรองปัจเจกบุคคลโดยใช้การทดสอบ ซึ่งอาจเป็นการประเมินทักษะหรือบุคลิกภาพ
  4. ประเมินแรงจูงใจของผู้สมัครงานและความเหมาะสมกับข้อกำหนดองค์การโดยการสัมภาษณ์และเทคนิคการประเมินอื่น
กระบวนการสรรหาบุคลากรยังรวมถึงการยื่นและบรรลุข้อตกลงงาน และการให้ลูกจ้างใหม่เข้าทำงาน
ผู้จัดการ ผู้ชำนาญทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคล และ/หรือ ผู้ชำนัญพิเศษการสรรหาบุคลากรอาจเป็นผู้สรรหาบุคลากร ขึ้นอยู่กับขนาดและวัฒนธรรมขององค์การนั้น หรือสำนักงานจัดหางานภาครัฐ หรือสำนักงานสรรหาบุคลากรเชิงพาณิชย์ หรือบริษัทที่ปรึกษาค้นหาชำนัญพิเศษอาจเป็นผู้ดำเนินการสรรหาบุคลากรบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

HOT

  • ปวดหลัง - * อาการปวดหลังร่วมกับแขนขาชาไม่มีแรง* กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ซึ่งลักษณะอาการดังกล่าวเป็นไปได้ว่าไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ ทางที่ดีควรรีบปรึก...
    1 ปีที่ผ่านมา
  • สับปะรดประหลาด ออกผล 7 ลูกในก้านเดียว - โดยพบว่าสับปะรดก้านดังกล่าว นับจำนวนได้ 7 ลูกในก้านเดียว ลักษณะผลมีขนาดเล็กแต่ขายได้ แต่ก็เพิ่งเคยเจอก้านเดียวที่ออกผลแยก 7 ลูก เชื่อว่าเป็นสิ่งดีที่ทำให้...
    1 ปีที่ผ่านมา