รายการบล็อก

Custom Search
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Competitive Advantage

 1. Product differentiation เป็นการสร้างความแตกต่างที่ผลิตภัณฑ์ โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือผลิตขึ้นเองให้มีความเหนือคู่แข่งในด้านต่างๆ อาทิ แนวความคิดการออกแบบ ด้านรูปลักษณ์ การตกแต่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่นการสร้างที่พักด้วยวัตถุธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างที่พักบนต้นไม้ การสร้างที่พักด้วยก้อนนำแข็ง เป็นต้น
 2. Services differentiation เป็นการสร้างความแตกต่างที่บริการ เลือกเสนอบริการที่มีคุณค่าต่อลูกค้า เช่น ความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย ความเอาใจใส่ และบริการอื่นๆ ที่โรงแรมอื่นไม่มีให้บริการ อาทิ Express Check-in, Check-out การจัด Executive Lounge ไว้ให้ลูกค้าใช้บริการ การมี Kids Club สำหรับดูแลเด็กๆ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวกับผู้ใหญ่  หรือมีบริการดูแลสัตว์เลี้ยงลูกค้านำมาด้วย เป็นต้น
 3. Channel differentiation เป็นการสร้างความแตกต่างที่ช่องทางบริการ เลือกกลยุทธ์จัดช่องทางจัดจำหน่ายให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก และมีคุณภาพ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น การจัดทำระบบการจองห้องพักให้ลูกค้าสามารถจองได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และการจัดจำหน่ายห้องพักผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นต้น
 4. People differentiation เป็นการสร้างความแตกต่างที่ผู้ให้บริการ ใช้กลยุทธ์สร้างความโดดเด่นที่ตัวผู้ให้บริการที่มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติในการให้บริการที่เป็นเลิศ มีการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการให้บริการที่ดี
 5. Image differentiation เป็นการสร้างความแตกต่างที่ภาพลักษณ์ โดยการใช้ Brand, Symbol, Slogan เป็นเครื่องมือโดยการสื่อถึงคุณภาพที่เหนือกว่าผู้อื่น แต่ต้องแน่ใจว่าได้จัดสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่งตามที่ได้สื่อสารไว้ด้วย ลูกค้าจึงจะมั่นใจในความแตกต่างนั้น เช่นการเข้าร่วมกับแบรนด์โรงแรมที่มีชื่อต่างๆ หรือการสร้างแบรนด์ของตนเองให้มีความโดดเด่น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

HOT

 • ปวดหลัง - * อาการปวดหลังร่วมกับแขนขาชาไม่มีแรง* กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ซึ่งลักษณะอาการดังกล่าวเป็นไปได้ว่าไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ ทางที่ดีควรรีบปรึก...
  1 ปีที่ผ่านมา
 • สับปะรดประหลาด ออกผล 7 ลูกในก้านเดียว - โดยพบว่าสับปะรดก้านดังกล่าว นับจำนวนได้ 7 ลูกในก้านเดียว ลักษณะผลมีขนาดเล็กแต่ขายได้ แต่ก็เพิ่งเคยเจอก้านเดียวที่ออกผลแยก 7 ลูก เชื่อว่าเป็นสิ่งดีที่ทำให้...
  1 ปีที่ผ่านมา