รายการบล็อก

Custom Search
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แผนการตลาด (Marketing Plan)

ขั้นตอนที่ 1  สถานการณ์ของธุรกิจ (Business Review)
      ทบทวนบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
      การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
      ยอดขายและส่วนครองตลาด
       การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
      พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า และอัตราการซื้อ
       การจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า
     การวิเคราะห์ความต้องการซื้อในตลาด
ขั้นตอนที่ 2  ปัญหาและโอกาสทางการตลาด (Problem/ Opportunities)
ขั้นตอนที่ 3  วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของยอดขาย (Sale Objectives)
            เป้าหมายของยอดขาย คือการคาดคะเนสินค้าหรือบริการซึ่งคาดว่าจะขายได้
ขั้นตอนที่ 4  ตลาดเป้าหมาย (Target Market)
            ตลาดเป้าหมาย คือ กลุ่มที่มีความต้องการ รสนิยมการซื้อและการใช้สินค้าหรือบริการเหมือนๆ กัน
ขั้นตอนที่ 5  วัตถุประสงค์ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Objective and Strategies)
ขั้นตอนที่ 6  การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning Strategy)
ขั้นตอนที่ 7  ส่วนผสมทางการตลาดเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการ (Marketing Mix Implementation Tools)
ขั้นตอนที่ 8  แผนงบประมาณด้านการตลาดและปฏิทินการปฏิบัติงาน (Marketing Plan Budget and Calendar)
ขั้นตอนที่ 9  การบริหารงานตลาด (Executing)

ขั้นตอนที่ 10  การประเมินผล (Evaluation)

แผนการตลาด
1.  บทสรุปสำหรับผู้บริหารและเนื้อหาของแผน
2.  การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน
3.  การวิเคราะห์ SWOT
4.  การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด
5.  การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
6.  โปรแกรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ
7.  งบกำไรขาดทุนโดยประมาณการ

8.  การควบคุม 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

HOT

  • ปวดหลัง - * อาการปวดหลังร่วมกับแขนขาชาไม่มีแรง* กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ซึ่งลักษณะอาการดังกล่าวเป็นไปได้ว่าไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ ทางที่ดีควรรีบปรึก...
    1 ปีที่ผ่านมา
  • สับปะรดประหลาด ออกผล 7 ลูกในก้านเดียว - โดยพบว่าสับปะรดก้านดังกล่าว นับจำนวนได้ 7 ลูกในก้านเดียว ลักษณะผลมีขนาดเล็กแต่ขายได้ แต่ก็เพิ่งเคยเจอก้านเดียวที่ออกผลแยก 7 ลูก เชื่อว่าเป็นสิ่งดีที่ทำให้...
    1 ปีที่ผ่านมา